Zarządzenie Nr 021.20.2021
By in

Zarządzenie Nr 021.20.2021

Zarządzenie Nr 021.20.2021 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie z dnia 19.listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawie…