Zarządzenie nr 021.22.2021
By in

Zarządzenie nr 021.22.2021

Zarządzenie Nr 021.20.2021 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej…