Informacja
By in

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie nie planuje postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z…