Świadczenie wychowawcze

SERVICE OVERVIEW

W 2022 r. została zakończona realizacja świadczenia wychowawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawie.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, uprawnienia do realizacji i wypłaty świadczenia wychowawczego od dnia 1 czerwca 2022 r. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.