O tym, że za ścianą rozgrywa się czyjaś tragedia, często dowiadujemy sie po latach. Ofiary bardzo często nie są w

Read more

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, mogą otrzymać wsparcie w postaci Asystenta Rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy z

Read more

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej, mogą otrzymać wsparcie w postaci Asystenta Rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy z dnia

Read more

PRACA SOCJALNA  Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie pracy socjalnej. Praca socjalna świadczona jest na

Read more

ZASIŁEK STAŁY Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy

Read more