Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028 - Rok 2024

47
Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028 - Rok 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie realizuje Moduł 1 i Moduł 2 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

DOFINANSOWANIE: 139 776,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROGRAMU: 199 680,00 ZŁ

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom
i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek;

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

W ramach Programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy tj:

  • dla osoby w rodzinie – 1 200,00 zł.
  • dla osoby samotnie gospodarującej –  1 552,00 zł;

Na realizację Programu tut. Organ otrzymał w 2024 r. dofinansowanie w wysokości 70% wartości zadania.

plakat posiłek

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *