PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

485
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie przystąpił po raz kolejny do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.  W dniu 16 lutego 2022 r. została podpisana stosowna umowa.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa wsparciem asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym objęte zostaną osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zgłosiły chęć udziału w programie. Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za usługi świadczone przez asystenta.

Na realizację Programu tut. Organ otrzymał dofinansowanie w wysokości 38 000,00 zł, co stanowi 100% całkowitej wartości planowanych działań. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r.

plakat_asystent_osobisty_420x297

54321
(2 votes. Average 1 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *