Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

516
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Miasto i Gmina Sieniawa przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rada Miejska w Sieniawie uchwałą nr XXXII/262/2022 z dnia 10 marca 2022 r. przyjęła Program Osłonowy Korpus Wsparcia seniorów na rok 2022 na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Dnia 5 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków na finansowanie zadania w ramach Programu.

Tut. Organ realizować będzie Moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” , który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość”.  Realizacja programu ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. W ramach programu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” połączonych z usługą całodobowej teleopieki.  Udział w Programie jest bezpłatny. Zadanie koordynować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie.

Na realizację Programu tut. Organ otrzymał dofinansowanie w wysokości 23 586,00 zł, co stanowi 100% całkowitej wartości planowanych działań.

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r.

plakat_korpus_wsparcia_seniorow_420x297

54321
(5 votes. Average 4 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *