„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

93
„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie informuje, że Miasto i Gmina Sieniawa pozyskała środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego 

DOFINANSOWANIE: 18 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROGRAMU: 18 000,00 ZŁ

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Plakat OW

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *