Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie wzorem lat ubiegłych kontynuuje udzielanie wsparcia w formie dożywiania dzieci w przedszkolach i w

Read more

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie przystąpił po raz kolejny do programu

Read more

Zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych

Read more

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany

Read more

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie informuje o uruchomieniu programu „Wspieraj seniora”, który ma na celu wsparcie osób starszych w

Read more