Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

388
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Miasto i Gmina Sieniawa przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 finansowanego ze środków z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego z obszaru pomocy społecznej. Celem Programu jest wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Rada Miejska w Sieniawie uchwałą nr XLI/327/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. przyjęła Program Osłonowy Korpus Wsparcia seniorów na rok 2023 na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Dnia 30.05.2022 r. została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków z dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu.

Tut. Organ kontynuował będzie realizację  Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, który ma na celu wsparcie gmin w świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz seniorów, polegających na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym, przez udzielenie dofinansowania do częściowego pokrycia kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa” zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2022 r..

Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Udział w Programie jest bezpłatny. Zadanie koordynować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie.

Na realizację Programu tut. Organ otrzymał dofinansowanie w wysokości 80% realizacji zadania tj. 11 904,00 zł. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r.

plakat Korpus wsparcia seniorów

54321
(1 vote. Average 1 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *