KADRA

Dyrektor:
Małgorzata Gnida

Księgowość:
Małgorzata Szczęch – główna księgowa

Pomoc Społeczna:
Aneta Ożga – pracownik socjalny
Barbara Czwakiel – pracownik socjalny
Joanna Meszko – pracownik socjalny
Robert Wasieczko – specjalista pracy socjalnej
Magdalena Lasek – asystent rodziny
Andżelika Prasoł – opiekunka domowa
Marta Mazurek – opiekunka domowa

Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia wychowawcze:
Bernadeta Pieńczak – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Alicja Sroka – referent ds. administracyjnych