OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie przy ul. Rynek 1; 37-530 Sieniawa, z którym można skontaktować się:
   • telefonicznie: (16) 622 73 01
   • listownie, na adres: Rynek 1; 37-530 Sieniawa
   • za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: mgops@sieniawa.pl
 2. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
   • listownie, na adres: Rynek 1; 37-530 Sieniawa
   • za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: iod@sieniawa.pl

Klauzule: