PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2022

455
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie przystąpił do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.  W dniu 16 lutego 2022 r. została podpisana stosowna umowa.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za świadczone usługi.

Na realizację Programu tut. Organ otrzymał dofinansowanie w wysokości 19 200,00 zł, co stanowi 100% całkowitej wartości planowanych działań. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r.

plakat_opieka_wytchnieniowa_420x297

54321
(1 vote. Average 5 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *