„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

387
<strong>„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023</strong>

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie informuje, że Miasto i Gmina Sieniawa pozyskała środki finansowe na realizację Programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 
Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego 

DOFINANSOWANIE: 16 320,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROGRAMU: 16 320,00 ZŁ

Głównym celem Programu realizowanego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym wyżej, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

  1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
    a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
    b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
  2. w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

54321
(1 vote. Average 1 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *