Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

flaga_godlo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie informuje, że Miasto i Gmina Sieniawa pozyskała środki finansowe na realizację Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 
Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego 

DOFINANSOWANIE: 23 220,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROGRAMU: 23 220,00 ZŁ

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są osoby z niepełnosprawnością.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

Realizacja programu na terenie Miasta i Gminy Sieniawa  przewiduje objęcie wsparciem 2 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023