Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
 
O tym, że za ścianą rozgrywa się czyjaś tragedia, często dowiadujemy sie po latach. Ofiary bardzo często nie są w stanie przeciwstawić się napastnikom, nie znajdują w sobie tyle siły i odwagi, żeby szukać pomocy. Nie zatrzymana w porę przemoc nasila się z czasem, z każdym następnym jej cyklem agresja wzrasta. Można jednak to przerwać.
Rozróżniamy kilka rodzajów przemocy domowej:
 • przemoc fizyczna – to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień;
 • przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujęce mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych;
 • przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy;
 • przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy.

Nie zatrzymana w porę przemoc nasila się z czasem, z każdym jej następnym cyklem agresja wzrasta. Powrót do cyklu przemocy sprawca rozpoczyna zwykle od uszczypliwej uwagi, lekkiego popchnięcia, siarczystego przekleństwa, by po pewnym czasie dopuścić się ciężkiego uszkodzenia ciała, wymyślnych psychicznych tortur, trwałego okaleczenia czy zabójstwa. Można to jednak przerwać.
Przemoc łamie podstawowe prawa człowieka! Przemocy nic nie usprawiedliwia! Przemoc to przestępstwo ścigane przez prawo! Pierwszym krokiem pomocy jest przełamanie milczenia! Dlatego o przemocy trzeba mówić i to głośno!

Gdzie szukać pomocy…

 • 801 12 00 02 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska linia”;
 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka;
 • 22 696 55 50 – Telefon Informacyjno – Interwencyjny w Biurze Rzecznika Praw Dziecka;
 • 116 111 – Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodziezy Fundacji “Dzieci Niczyje”;
 • 997 – Policja;
 • 16 622 70 07 – Komisariat Policji w Sieniawie;
 • 16 622 73 01 wew. 27 – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE WOJ. PODKARPACKIEGO

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynieul. Łukasiewicza 3;
37-310 Nowa Sarzyna
Całodobowy nr tel.:
17 241 38 13,
17 786 30 55
e-mail: sownowasarzyna@vp.pl
– schronienie;
– poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne;
– grupy wsparcia i psychoedukacyjne
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach

Korytniki 14;

37-741 Krasiczyn
Całodobowy nr tel.:
16 671 85 94,

516 061 701 (w godz. 8.00 – 16.00)

Pomoc psychologiczna, socjalna, medyczna, prawna
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach 15/ 8362869 wew. 110 sowgorzyce@onet.eu
ul.11 Listopada 12
39-432 Gorzyce
15 8362869 wew. 110 sowgorzyce@onet.eu

– schronienie

– pomoc psychologiczna, prawna

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku

13/ 4927252, 13/ 4927253 sos2@powiat-leski.pl sos@powiat-leski.pl

2

ul. Jana Pawła II 18 B

38-600 Lesko 

13 4927252,
13 4927253
sos2@powiat-leski.pl sos@powiat-leski.pl
2

– schronienie

– pomoc psychologiczna, prawna

KOMPLEKSOWĄ POMOC NA RZECZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE ŚWIADCZY
„OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE –
NIEBIESKA LINIA”
TEL. 022 6687000  – Poradnia Telefoniczna “Niebieskiej Linii”
pogotowie@niebieskalinia.pl

Poniższa strona internetowa zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat działających na terenie województwa podkarpackiego instytucji świadczących pomoc osobom uwikłanym w przemoc domową.

rzeszow.uw.gov.pl/pwr 

OFERTA PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 1. Oferta poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego czy prawnego) dla osób doświadczających przemocy przy użyciu zdalnych środków komunikacji:

Punkt Interwencji Kryzysowej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku: 

 1. Poradnictwo: psychologiczne i prawne
 2. Psycholog: 1 i 3 poniedziałek miesiąca  15.00 – 16.00
 3. Prawnik:  1 i 4 wtorek miesiąca 15.30.-16.00
 4. Telefon: 16 649 09 10; bezpłatna infolinia 800 285 005;  adres e-mail: kontakt@pcpr.przeorsk.pl

Stowarzyszenie Przeworsk –Powiat Bezpieczny w Przeworsku : 

 1. Poradnictwo: prawne, psychologiczne
 2. Poniedziałek – wtorek 10.00- 20.00; środa, czwartek, piątek 8.00-18.00;
 3. sobota 8.00-15.00 .
 4. Telefon: 16 648 22 65 ; całodobowy telefon pomocowy 531 995 236 adres email: sppbprzeworsk1@wp.pl

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie 

 1. Poradnictwo prawne:
 2. Wtorek 9.00-13.00
 3. Telefon: 16 6487009 adres e-mail  npp@powiatprzeworsk.pl

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie

 1. Pomoc specjalisty psychoterapii uzależnień
 2. Środa od 16.00- 18.00 
 3. Telefon: 16 622 73 01  w.27

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,, Niebieska Linia” 

 1. Poradnictwo psychologiczne
 2. Poniedziałek – sobota  8.00- 22.00; niedziela i święta 8.00-16.00
 3. Telefon : bezpłatna infolinia 800 120 002
 4. Oferta poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego czy prawnego) dla osób stosujących przemoc przy użyciu zdalnych środków komunikacji:

Punkt Interwencji Kryzysowej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku: 

 1. Poradnictwo:  psychologiczne i prawne
 2. Psycholog:  1 i 3 poniedziałek miesiąca  15.00 – 16.00
 3. Prawnik: 1 i 4 wtorek miesiąca 15.30.-16.00
 4. Telefon 16 649 09 10; (bezpłatna infolinia 800 285 005);  adres e-mail: kontakt@pcpr.przeorsk.pl

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie: 

 1. Poradnictwo prawne
 2. Wtorek 9.00-13.00
 3. Telefon: 16 648 70 09 adres e-mail  npp@powiatprzeworsk.pl

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie

 1. Poradnictwo  specjalisty psychoterapii uzależnień
 2. Środa 16.00 – 18.00
 3. Telefon: 16 622 73 01 w. 27

Załączniki: Program psychologiczno-terapeutyczny

klauzula informacyjna – członkowie ZI GPD

klauzula informacyjna – uczestnicy procedury NK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.