Wspieraj seniora

Wspieraj seniora

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie informuje o uruchomieniu programu „Wspieraj seniora”, który ma na celu wsparcie osób starszych w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu, w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Dzięki programowi seniorzy uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią:

22 505 11 11

Krok 1
Senior dzwoni na infolinię i informuje, że decyduje się pozostać w domu dla własnego bezpieczeństwa – infolinia odsyła sprawę z numerem telefonu do właściwej gminy i lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

Krok 2
Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.