19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży

240
19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Kampania „19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży” rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Przez pierwszych 19 dni listopada mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Miejsko-Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie po raz kolejny włączyli się do w/w kampanii. W ramach podjętych działań na ulicach naszego miasta rozpowszechniane były materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące min. praw dziecka, wychowywania bez używania przemocy, symptomów mogących świadczyć o tym, że dziecku dzieje się krzywda.

1001

1002

1003
54321
(1 vote. Average 1 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *