Akademia Rozwoju

277
Akademia Rozwoju

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”. Program powstał, aby zwiększać szanse i pokazywać możliwości rozwoju kobietom, które z różnych powodów pozostają mniej aktywne w życiu społecznym i zawodowym.

Dzięki udziałowi w Programie uczestniczki dowiedzą się w jaki sposób zaplanować i założyć działalność gospodarczą korzystając z narzędzi dostępnych w Internecie, jak stworzyć stronę internetową swojej firmy, a także jak z wykorzystaniem metody myślenia projektowego realizować swoje pomysły na projekty społeczne i biznesowe. To wszystko każda uczestniczka będzie mogła przetestować w trakcie warsztatów i konsultacji z trenerami.

Celem jest:

  1. wsparcie kobiet poprzez edukację i wiedzę, aby umożliwić im polepszenie ich sytuacji ekonomicznej i społecznej − dać praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy, aby mogły rozwijać się zarówno jako pracodawcy, jak i pracownicy,
  2. przekazanie uczestniczkom Programu narzędzi i motywacji, które umożliwią im zwiększenie aktywności oraz dodadzą pewności siebie, pomogą w podejmowaniu odważnych decyzji, wyznaczaniu sobie celów i zwiększą świadomość znaczenia relacji międzyludzkich (networkingu) dla rozwoju zawodowego i osobistego.

 

Program jest skierowany jest wyłącznie do kobiet, które ukończyły 18 rok życia i spełniają co najmniej dwa z poniższych warunków:

  1. mieszkają na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach
  2. pozostają bezrobotne
  3. mają niskie zarobki w gospodarstwie domowym
  4. w ich rodzinie występują problemy społeczne (np. piecza zastępcza, itp.)
  5. są matkami samotnie wychowującymi dzieci
  6. mają orzeczoną niepełnosprawność
  7. są rodzicami w rodzinach wielodzietnych bądź pochodzą z takiej rodziny (więcej niż 3 dzieci)
  8. w ich życiu występuje inny niż wymienione wyżej istotny czynnik, który powoduje ich wyłączenie z aktywności społecznej lub zawodowej.

 

Uczestniczki Programu:

– biorą udział w bezpłatnym kursie online składającym się z czterech warsztatów z tworzenia i edycji stron internetowych, wykorzystania narzędzi online do realizacji własnych projektów w sieci, z zajęć z podstaw zakładania i prowadzenia działalności;

– mają dostęp do dodatkowych bezpłatnych szkoleń – miedzy innymi warsztatów z myślenia projektowego (design thinking);

– otrzymują dodatkowe bezpłatne materiały edukacyjne i wskazówki gdzie szukać wiedzy i możliwości zdobywania nowych kompetencji;

– mogą uczestniczyć w wydarzeniach mentoringowych i spotkaniach społeczności kobiet zaangażowanych w Program.

 

Do udziału potrzebne będzie urządzenie (telefon, tablet lub komputer) z dostępem do Internetu. Dzięki temu każda Uczestniczka będzie mogła na żywo brać udział w warsztatach i zdobywać nowe umiejętności.

Aby wziąć udział w Programie wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie: WWW.FUNDACJAPFR.PL/AKADEMIA_ROZWOJU

54321
(1 vote. Average 1 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *