Dożywianie dzieci w szkole w roku szkolnym 2022/2023

230
Dożywianie dzieci w szkole w roku szkolnym 2022/2023

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawie można już składać wnioski celem przyznania pomocy w formie jednego gorącego posiłku dla dzieci na okres nauki w szkole od 2 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Pomoc jest przyznawana w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu”.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296) pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł – 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy złożyć wniosek o pomoc
w formie dożywiania dzieci w szkole (druki w siedzibie M-GOPS Sieniawa), wraz
z następującymi dokumentami:

♦ dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy – zawierający kwotę brutto, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki: zdrowotne, emerytalne, rentowe
i chorobowe oraz koszty uzyskania przychodu / odcinek renty / ostatnia decyzja, odcinek emerytury / ostatnia decyzja, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, alimenty itp.);

♦ w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – decyzja / zaświadczenie
o powierzchni gospodarstwa rolnego;

♦ w przypadku opłacania składki KRUS – dokument potwierdzający opłacanie składki (ostatni kwartał);

♦ inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie pokój nr 8, w godz. od 7.30 do 15.30 oraz pod nr tel. 16 622 73

54321
(1 vote. Average 5 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *