Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. #10sekund

115
Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. #10sekund

W dniach 1-19 listopada realizowana jest światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży zwana też „Kampanią pomarańczowej wstążki”. Hasło tegorocznej Kampanii: #10sekund – 10 sekund, to wystarczający czas, żeby kogoś skrzywdzić, pominąć nie dostrzec.

W dniu 17 listopada 2023 r. w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji “Sokół”
w Sieniawie odbył się finał tegorocznej kampanii zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie we współpracy z placówkami oświatowymi z naszej gminy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, radni i sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, placówek służby zdrowia, dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie ze szkół z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.

Podczas spotkania uczniowie szkół z terenu Miasta i Gminy Sieniawa przedstawili utwory muzyczne, scenki oraz krótkie filmy o tematyce dot. przemocy.  W przedstawieniu akrobatycznym pt. „Stop przemocy” wystąpił zespół „Akrodens”. Ponadto psycholog  P. Karolina Pondo poprowadziła wykład pt. „Stop przemocy – profilaktyka dla dzieci i młodzieży”.

Na zakończenie spotkania na ręce dyrektorów szkół zostały przekazane dyplomy  z podziękowaniem za zaangażowanie w organizację obchodów Kampanii, a uczniom biorącym aktywny udział w spotkaniu zostały przekazane drobne upominki.

Kampania realizowana była w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *