Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

116
Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Każdego roku w dniach 1-19 listopada realizowana jest światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Autorem światowej kampanii jest fundacja Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

W Polsce działanie takie koordynuje Fundacja po DRUGIE. Co roku przez pierwszych 19 dni listopada różne organizacje, instytucje, placówki pracujące z dziećmi i młodzieżą podejmują różnorodne działania informacyjne na rzecz edukacji dotyczącej profilaktyki przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży. Kampania jest prowadzona na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Przypominamy i uczymy się wówczas o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Mówimy więc o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie i wolności. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

W tym roku do kampanii włączył się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie we współpracy z placówkami oświatowymi z naszej gminy. Wszystkim działaniom przyświecać będzie hasło tegorocznej Kampanii: #10sekund – 10 sekund, które mogą być decydujące.
Bądźmy Gotowi reagować na przemoc, bądźmy uważni i szczerze zainteresowani bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Bądźmy gotowi reagować na przemoc wobec najmłodszych, zależnych bezbronnych. Bądźmy w tym razem ramię w ramię, serce w serce, działanie w działanie.

19 dni

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *