KOMUNIKAT - obsługa interesantów z dniem 08 listopada 2021 r.

252
KOMUNIKAT - obsługa interesantów z dniem 08 listopada 2021 r.

w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii i rosnącym wskaźnikiem zakażeń niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa wprowadza z dniem 08 listopada 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu, polegające m.in. na ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Sieniawie odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: ul. Rynek 1
37-530 Sieniawa
ePUAP: /k3tk5h35iw/skrytka
adres e-mail: urzad@sieniawa.pl

tel.: (16) 622 73 01 lub 889 887 065

Płatności i należności publicznoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym na określony rachunek bankowy.

 

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki i wymagających osobistego wstawiennictwa – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sprawy z konkretnym pracownikiem.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,
z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Interesanci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odkrycia ust i nosa na prośbę pracownika Urzędu w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby;
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik
    z płynem do dezynfekcji;
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.sieniawa.pl

54321
(1 vote. Average 1 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *