Konkurs „Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”

270
Konkurs „Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs „Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowenia, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2021 r.


Tematem tegorocznej edycji konkursu ECPA jest zastraszanie i przemoc wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline). Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na rozpoznawanie przemocy wśród nieletnich, diagnozowanie sytuacji związanych z przemocą oraz podejmowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie temu zjawisku. Celem Prezydencji słoweńskiej jest promowanie wymiany informacji i dobrych praktyk dotyczących zapobiegania zastraszaniu i przemocy wśród nieletnich (zarówno w online, jak i offline) między państwami członkowskimi UE.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro. Ponadto regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości przewiduje przyznanie nagród po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN planowanej
 9 grudnia bieżącego roku.

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 10 września 2021 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres: 

 

Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa  

(ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP)

oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl.

Informacje na temat konkursu ECPA wraz z załącznikami dostępne są na stronie:    

https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci2

Konkurs.pdf 205,29 kB
54321
(1 vote. Average 5 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *