Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

234
Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Zgodnie wytycznymi do programu z dnia 12 lutego 2024 r. do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 2 056,40 zł zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1 590,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Kwalifikować odbiorców końcowych do udziału w Programie będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dochodzie netto osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 można uzyskać pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 oraz w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem telefonu 16 622 73 01 wew. 42.

Informacja

OGŁOSZENIE kwalifikacja – MiG Sieniawa-1

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *