Poszukiwany logopeda do świadczenia SUO

219
Poszukiwany logopeda do świadczenia SUO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem w miejscu zamieszkania posiadającej kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy.

Zgodnie z wymogami § 3 pkt 2, 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr.189, poz. 1598 z późn. zm.) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kandydatem do świadczenia specjalistycznych usług może być również osoba która zdobywa lub podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i posiada co najmniej roczny staż pracy w w/w jednostkach i ma możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 16 622 73 01 wew. 42 lub osobisty w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie ul. Rynek 1; 37-530 Sieniawa  od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30-15:30 

54321
(1 vote. Average 1 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *