Program asystent rodziny na rok 2022

178
Program asystent rodziny na rok 2022

Miasto i Gmina Sieniawa przystąpiło do Programu „Asystent Rodziny na rok 2022” w ramach którego samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 3000,00 zł brutto z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny. Dofinansowanie w ramach Programu jest adresowane do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Realizacja programu została sfinansowana w całości ze środków Funduszu Pracy. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

plakat_asystent_rodziinny 2022_420x297

54321
(1 vote. Average 5 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *