Program Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES

151
Program Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES

Do 7 maja br. trwa nabór wniosków o stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym. O stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES mogą ubiegać się rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej, deklarujące gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności. 

Dziecko w ciężkim stanie klinicznym wymaga wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe.

Program Pomocy Dzieciom ukierunkowany jest  na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w Programie składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków Stowarzyszenie kontaktuje się z wybranymi rodzinami celem przejścia etapów do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają do weryfikacji. 

Wniosek może złożyć każda rodzina, która:

  • ocenia swoją sytuację materialną jako trudną,
  • sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym (dzieckiem wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, jak np. w przypadku dziecka wymagającego wsparcia oddechu respiratorem czy karmienia dojelitowego),
  • której dziecko nie ukończyło 25 roku życia.
  • deklarują gotowość wykorzystania własnych możliwości radzenia sobie z trudnościami,

 

szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *