Projekt „Społeczna równowaga”

15
Projekt „Społeczna równowaga”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie w 2024 roku przystąpił do projektu pn.: „Społeczna równowaga” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

W ramach projektu w dniu 24 czerwca br. pracownicy tut. Ośrodka wzięli udział w spotkaniu warsztatowym, w trakcie którego w sposób praktyczny zapoznali się z procesem przygotowania oraz wdrożenia Lokalnych Planów Rozwoju Usług Społecznych w samorządzie, a następnie w dniu 4 lipca br. doradcy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pan Grzegorz Baranowski oraz Pani Joanna Jeleniewska w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie udzielili wsparcia w formie doradztwa.    

W dniu 26 czerwca br. odbyła się Konferencja OPEN SPACE „Synergia dla Społeczności: Nowe Horyzonty w Rozwoju Usług Społecznych i Ekonomii Społecznej”, której celem była m.in. prezentacja innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie usług społecznych.

W ramach w/w Projektu w dniu 8 lipca br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie odbyła się także superwizja dla pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie. Kolejne spotkanie z superwizorem zaplanowano na październik 2024r.

Wszystkie formy wsparcia dla uczestników Projektu są bezpłatne.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *