"Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

162
"Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie bierze udział w projekcie Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach projektu w dniu 21.06.2023 r. w Sieniawie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Superwizji konsultacyjno-wspierającej dla członków grup roboczych. Projekt realizowany jest przez Fundację Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Projekt ma charakter zadania publicznego finansowanego ze środków publicznych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia i dzięki temu jest realizowany nieodpłatnie dla odbiorców. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie znalazł się w grupie 42 zespołów z całego kraju wybranych do udziału w projekcie. W superwizji biorą udział przedstawiciele pomocy społecznej, Policji oraz oświaty. Kolejne spotkanie w ramach projektu zaplanowano na 22 września 2023 r.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *