Refundacja VAT

201
Refundacja VAT

Od 01.01.2023 r. w tut. Ośrodku można składać wnioski o refundację poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT. Refundacja dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają dom lub mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy końcowego (osoby która ma podpisaną umowę z gazownią) oraz dowód zapłaty.

W 2023 r. można złożyć więcej niż jeden wniosek. Do wniosku można załączyć więcej niż jedną fakturę VAT i dowód jej opłacenia.

Od 1 marca 2024 r. wniosek może obejmować tylko fakturę VAT, którą otrzymano do 30 dni przed datą złożenia wniosku. Jeśli wniosek składany jest po raz pierwszy raz lub jeśli zmieniły się dane gospodarstwa domowego lub jego członków – należy podać informacje, które pozwolą ustalić przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku:

  • 2021 –  jeśli wniosek złożysz do 31 lipca 2023 roku,
  • 2022 –  jeśli wniosek złożysz po 31 lipca 2023 roku.

Informacje, które pozwalają ustalić przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego, to:

  • łączna kwota alimentów,
  • kwota dochodu każdego członka gospodarstwa domowego, jeśli tego dochodu nie obejmuje podatek od osób fizycznych,
  • powierzchnia gospodarstwa rolnego (w hektarach), jeśli członek gospodarstwa domowego osiąga dochody z gospodarstwa rolnego.

Szczegółowe informacje w sprawie wniosków o refundacjĘ podatku VAT można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sieniawie ul. Rynek 1 lub pod numerem telefonu 16 622 73 01 wew. 26.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *