Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

174
Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 12.12.2023 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie Pan dr Michał Gluzek przeprowadził szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego pn. “Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w myśl znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”.
Celem szkolenia było nabycie przez jego uczestników praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia działań pomocowych wobec osób doświadczających i stosujących przemoc domową w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Dzięki uczestnictwu w szkoleniu członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego podnieśli swoje kompetencje jako przedstawiciele instytucji zobowiązanych do reagowania w sytuacjach podejrzenia przemocy.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *