Warsztaty terapii zajęciowej

258
Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Jarosławiu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej do składania podań o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej.

WTZ jest placówką mającą na celu przywrócenie lub zwiększenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat oferuje terapię zajęciową, szkolenia, warsztaty, próbki pracy oraz praktyki zawodowe mające na celu rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej oraz sprawności psychofizycznych i umiejętności zawodowych.

Warunkiem przyjęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej jest posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawartym w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Podania o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej należy kierować do Biura Obsługi Placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu przy ul. Wilsona 6b. Do podania należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności spełniającego wyżej określone wymogi.

Zgłoszenie do uczestnictwa w Warsztacie podlega uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Warsztacie zostaną zamieszczone na liście oczekujących.

Warsztat Terapii Zajęciowej
PSONI Koło w Jarosławiu
ul. 3-go Maja 39
37-500 Jarosław
tel: 016 621 53 78
fax: 016 621 02 43
www.psoni-jaroslaw.org.pl
e-mail: wtz@psoni-jaroslaw.org.pl
KRS 0000010902
REGON: 650886776
NIP: 792-10-19-877
Konto: 47 1240 2571 1111 0000 3345 2858

54321
(1 vote. Average 1 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *