Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

227
Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1962 )   

  1. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza , trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz.U. z 2022r, poz. 438 z późn. zm. ), do dnia 11 sierpnia 2022 r. , albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania  zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralne ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

  1. Wnioski o wypłatę dodatku przyjmowane będą od 26 września 2022 r. w formie papierowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawie ( pok. Nr 8 i 9)

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła  w załączeniu  (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła ( Dz.U z 2022 r. poz. 1974).  

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku

54321
(3 votes. Average 2.67 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *