Zmiany dotyczące kwalifikowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021

229
Zmiany dotyczące kwalifikowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021

W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2022 r. kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej zmianie uległy zasady kwalifikowania mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
• dla osoby samotnie gospodarującej – 1 707,20 zł;
• dla osoby w rodzinie – 1 320,00 zł.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Żywność wydawana będzie w Magazynie Żywności Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej 5.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka w godzinach od 7:30 do 15:30 pok. nr 8. Dodatkowych informacji udzielimy również pod nr tel. 16 622 73 01 wewn. 42.

54321
(1 vote. Average 1 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *