Dożywianie dzieci w szkole rok szkolny 2021/2022

250
Dożywianie dzieci w szkole rok szkolny 2021/2022

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie informuje, że przyjmowane są wnioski w sprawie dożywiania dzieci w szkole na rok szkolny 2021/2022 w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w  domu”.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie od miesiąca stycznia 2022 r nie przekracza kwoty 900,00 zł – 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W przypadku ubiegania się o w/w pomoc należy złożyć wniosek o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole (druki w siedzibie M-GOPS Sieniawa), wraz z następującymi dokumentami:

♦  dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy – zwierający kwotę brutto, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki: zdrowotne, emerytalne, rentowe i chorobowe oraz koszty uzyskania przychodu / odcinek renty / ostatnia decyzja, odcinek emerytury / ostatnia decyzja, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, alimenty itp.);

♦ w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – decyzja / zaświadczenie o  powierzchni gospodarstwa rolnego;

♦  w przypadku opłacania składki KRUS – dokument potwierdzający opłacanie składki (ostatni kwartał);

♦   inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie pokój Nr 8 w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz pod nr tel. 16 622 73 01 wew. 42.

54321
(1 vote. Average 5 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *