PEAD 2021
By in

PEAD 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.Podprogram 2021współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej PotrzebującymMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie informuje, że od miesiąca grudnia 2021 r. są wydawane skierowania do otrzymania artykułów…