PEAD 2021

265
PEAD 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Podprogram 2021
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie informuje, że od miesiąca grudnia 2021 r. są wydawane skierowania do otrzymania artykułów żywnościowych  w ramach Podprogramu 2021.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. Żywność wydawana będzie w roku 2022 w Magazynie Żywności Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej 5.

Działania towarzyszące związane z programem będą realizowane na terenie naszej gminy.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej prosimy  o zgłaszanie się do tut. Ośrodka w godzinach od 7:30 do 15:30 pok. nr 8 lub pod nr tel. 16 622 73 01 wewn. 42.

54321
(1 vote. Average 1 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *