Udział w projekcie pn „PracujeMY”

270
Udział w projekcie pn „PracujeMY”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie pn „PracujeMY” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizuje Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Projekt przewiduje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu 12 osób z niepełnosprawnością na stanowisku: pomoc kuchenna, kelner/sprzedawca, kierowca (dostarczanie posiłków), pracownik produkcyjno/usługowy.

Uczestniczką/Uczestnikiem projektu mogą być :

  • Osoby z Niepełnosprawnością,
  • Posiadające  aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • W wieku od 18 do 64 lat,
  • Zamieszkałe na terenie powiatu jarosławskiego lub przeworskiego,
  • Poszukujące  pracy lub jesteś osobą bierną zawodowo,

Rekrutacja formalna trwa do 31 grudnia 2021 r.

Formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez osoby trzecie:

  • w Biurze projektu, ul. Wilsona 6a w Jarosławiu,
  • w siedzibie ZAZ w Jarosławiu ul. Konfederacka 13.

 

Pracujemy_Plakat_A3_Rekrutacja_2021

regulamin rekrutacyjny do projektu ZAZ – logo cz-b

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

formularz rekrutacyjny projektu

oświadczenie dot miejsca zamieszkania projekt

oświadczenie dot. statusu projekt

oświadcznei dot, pomocy żywnościowej projekt

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *